Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації

обласний науково-методичний семінар

Інформаційні технології

 в шкільному фізичному експерименті

Головна   Презентація   Доповідь   Співдоповіді   Практикум   Обговорення   Виступи   Висновки   Література   Програми

Доповідь

Інформаційні технології та шкільний фізичний експеримент – як засоби навчального дослідження в системі креативного навчання учнів

Задорожній М.І., голова РМО вчителів фізики Софіївського району

 Вступне слово (*.htm)

Задорожній М.І. Особистий сайт вчителя фізики (*.wmv)

 1. Роль вчителя та креативної освіти у формуванні інформаційного суспільства (*.htm)

Задорожній М.І. Шлях до інформаційних технологій та сучасної освіти (*.pdf)

Задорожній М.І. Урок фізики 11 клас Фотоефект (*.pdf)

Задорожній О.М. Система уроків в умовах креативного підходу до навчання (*.pdf)

 2. Моделювання фізичних явищ за допомогою gif-анімації (*.htm)

Задорожній М.І. Створення gif- анімацій та використання їх у фізичному експерименті (*.htm)

Задорожній М.І. Урок фізики 7 клас Лабораторна робота № 3 Вимірювання часу (*.htm)

 3. Симуляції фізичних дослідів від PhET (*.htm)

Задорожній М.І. Симуляції фізичних дослідів від PhET (*.htm)

 4. Облік навчального обладнання фізичного кабінету (*.htm)

Задорожній М.І. Електронна інвентарна книга фізичного кабінету (*.xls)

Задорожній М.І. Як виготовити саморобні фізичні прилади (*.pdf)

5. Використання цифрового фотоапарата під час виконання лабораторних робіт з фізики  (*.htm) Задорожній М.І. Урок фізики в 9 класі Лабораторна робота № 2 Вимірювання сили струму за допомогою амперметра (*.htm)
Задорожній М.І. Урок фізики 8 клас Практичні завдання до лабораторної роботи № 11 Вимірювання температури різними термометрами (*.pdf)
Задорожній М.І. Фізика 11 клас (профільний рівень) Фізичний практикум
Визначення енергії зарядженого конденсатора (*.htm)

 6. Використання комп’ютерної програми Gran1W для побудови графіків (*.htm)

Задорожній М.М. Побудова графіків послідовних рухів одного тіла за допомогою ППЗ Gran1W (*.pdf)

Задорожній М.І. Побудова графіків в лабораторних та практичних роботах (*.pdf)

Задорожній М.І. Урок фізики 10 клас Практична робота Дослідження розряджання конденсатора та визначення його ємності (*.pdf)

Задорожній М.І. Фізика 11 клас (профільний рівень) Фізичний практикум
Визначення енергії зарядженого конденсатора (*.htm)

 7. Комп’ютерна програма Експериментатор (*.htm)

Задорожній М.І. Урок фізики 10 клас Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення в рівноприскореному русі (*.pdf)

8. Комп’ютерна програма Осцилограф (*.htm)

Задорожній М.І. Урок фізики 8 клас Лабораторна робота № 4 Вивчення характеристик звуку (*.pdf)

9. Використання електронних таблиць для обчислення лабораторних робіт (*.htm)

Задорожній М.І., Задорожній О.М. Обчислення лабораторних робіт за допомогою електронних таблиць. (ЛР Обчислення модуля пружності гуми) (*.pdf)

Задорожній М.І., Задорожній В.М. Електронний зошит для лабораторних робіт з фізики. (ЛР Вивчення одного з ізопроцесів) (*.pdf)

10. Комп’ютерна програма Tracker для відеоаналізу механічних рухів (*.htm)

Задорожній М.І. Демонстрація програми Tracker (*.wmv)

Задорожній М.І. Урок фізики 10 клас Лабораторна робота № 1 Дослідження прискореного руху (*.pdf)

11. Власна комп’ютерна програма для перевірки індивідуальних лабораторних робіт (*.htm)

Задорожній М.І. Власна комп'ютерна програма Контроль вимірювань (*.wmv)

Задорожній М.І. Урок фізики 7 клас Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні (*.pdf)