Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Софіївської районної державної адміністрації

обласний науково-методичний семінар

Інформаційні технології

 в шкільному фізичному експерименті

Головна   Презентація   Доповідь   Співдоповіді   Практикум   Обговорення   Виступи   Висновки   Література   Програми

Висновки та рекомендації

 Висновки

 Пропозиції

1. Інформаційні технології можна ефективно використовувати для демонстрації відеофільмів, фотографій, анімацій та проведення багатьох лабораторних та практичних робіт з фізики, індивідуального оцінювання практичних навичок вимірювання фізичних величин.  
2. Також інформаційні технології та фізичний експеримент надає широкі можливості для креативного навчання учнів. Виготовлення саморобних фізичних приладів, їх фотографій, анімацій, проведення нестандартних фізичних дослідів - це благодатне середовище для активної творчої діяльності вчителя та учнів.  
3. Використання інформаційних технологій взагалі та створення власних електронних засобів потребує значних витрат на комп'ютерну техніку, цифрове обладнання та часу, який крім того не оплачується. Це створює труднощі у масовому використанні інформаційних технологій у навчальному процесі Для створення власних електронних засобів та масового використання інформаційних технологій необхідно організувати колективну роботу: творчі групи, постійно діючі семінари, курси.
4. Комп'ютер, цифрова техніка та програмні засоби можуть використовуватись як прилади у фізичному експерименті. Це сучасно, цікаво для учнів, дає нові можливості у вивченні та дослідженні фізичних явищ.  
5. У зв'язку із зменшенням навчального часу на вивчення фізики та недостатнім забезпеченням фізичним обладнанням, фізичні демонстрації можна проводити в електронному вигляді. Сьогодні є велика кількість електронних засобів для цього. Для ефективного використання цих засобів треба якимось чином їх систематизувати та узгодити з діючою програмою з фізики. Створити власну бібліотеку електронних наочностей, яка б відповідала діючим програмам з фізики та зробити її доступною для вчителів та учнів області.
6. Інформаційні технології дають широкі можливості для індивідуального виконання та оцінювання лабораторних робіт з фізики. Створити завдання для індивідуального виконання та оцінювання лабораторних робіт з фізики відповідно діючим програмам з фізики та зробити їх доступними для вчителів та учнів області.
7. Сьогодні масового поширення набувають інтернет-технології. Використання веб-сторінок, локальних та глобальних сайтів у навчальному процесі відкриває доступ до корисної інформації для вчителів та учнів.